• ភាសាខ្មែរ
  • English
សង្គ្រោះជីវិត​ ផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិត
អ៊ីម៉ែល​ កាកបាទក្រហមកម្ពុជា

ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័កនៅក្រុងស្ទឹងត្រែង ទទួលអំណោយមនុស្សធម៌

ថ្ងៃចន្ទ ទី៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ នេះ ក្រុមប្រតិបត្តិការសាខា សហការណ៍ជាមួយ អនុសាខាក្រុងស្ទឹងត្រែង  បន្តចុះនាំយកអំណោយមនុស្សធម៌របស់សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្ត ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានសមាជិកគ្រួសារវិជ្ជមានកូវីដ-19  ហើយត្រូវដាក់ខ្លួនចត្តាឡីស័កនៅផ្ទះ១៤ថ្ងៃ និងប្រជាពលរដ្ឋជួបការលំបាកក្នុងកំឡុងពេលបិទខ្ទប់ក្រុងស្ទឹងត្រែង ក្នុងស្ទឹងត្រែង ចំនួន ១០គ្រួសារបន្ថែមទៀត ក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែង ខេត្តស្ទឹងត្រែង  ។ក្នុងឱកាសនោះដែរ មន្រ្តីប្រតិបត្តិសាខា បានពាំនាំមកនូវប្រសាសន៍ផ្តាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់ឯកឧត្តម ម៉ុម សារឿន ប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខា (ច្រើន​ទៀត…)

ប្រជាជនរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្រុងស្ទឹងត្រែងទទួលអំណោយមនុស្សធម៌

នាថ្ងៃអង្គារ ទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ នេះ លោក សាយ ព្រលឹង នាយកប្រតិបត្តិសាខា បានបន្តនាំយកអំណោយមនុស្សធម៌ ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានសមាជិកគ្រួសារវិជ្ជមានកូវីដ-19  ហើយត្រូវដាក់ខ្លួនចត្តាឡីស័កនៅផ្ទះ១៤ថ្ងៃ និងប្រជាពលរដ្ឋជួបការលំបាកក្នុងកំឡុងពេលបិទខ្ទប់ក្រុងស្ទឹងត្រែង ដំណាក់កាលទី១ ក្នុងសង្កាត់ព្រះបាតចំនួន ៤២គ្រួសារ និងសង្កាត់សាមគ្គីចំនួន៦២ គ្រួសារបន្ថែមទៀត ក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែង ខេត្តស្ទឹងត្រែង  ។អំណោយផ្តល់ជូនរួមមានក្មុង១គ្រួសារទទួលបាន ៖ អង្ករ១០ គីឡូក្រាម មី១០កញ្ចប់ ទឹកត្រី១យួរ ទឹកស៊ីអ៊ីវ១យួរ ក្នុងនោះផងដែរសាខាក៏បាន (ច្រើន​ទៀត…)

ប្រជាពលរដ្ឋមានសមាជិកគ្រួសារវិជ្ជមានកូវីដ-19 នៅក្រុងស្ទឹងត្រែងទទួលអំណោយមនុស្សធម៌

នាថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ នេះ លោកសាយ ព្រលឹង នាយកប្រតិបត្តិសាខា បន្តចុះនាំយកអំណោយមនុស្សធម៌ ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋមានសមាជិកគ្រួសារវិជ្ជមាន កូវីដ-19  ហើយត្រូវដាក់ខ្លួនចត្តាឡីស័កនៅផ្ទះ១៤ថ្ងៃ និងប្រជាពលរដ្ឋជួបការលំបាកក្នុងកំឡុងពេលបិទខ្ទប់ក្រុងស្ទឹងត្រែង ដំណាក់កាលទី១ ក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងត្រែង ចំនួន ១៥គ្រួសារ បន្ថែមទៀត ក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែង ខេត្តស្ទឹងត្រែង។ អំណោយផ្តល់ជូនរួមមានក្មុង១គ្រួសារទទួលបាន៖ អង្ករ១០ គីឡូក្រាម មី១០កញ្ចប់ ទឹកត្រី១យួរ ទឹកសៀវអ៊ីវ១យួរ ក្នុងនោះផងដែរសាខាក៏បាន ភ្ជាប់ជូននូវសារគន្លឹះសំខាន់ៗរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជា (ច្រើន​ទៀត…)

សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តស្ទឹងត្រែងបន្តចុះចែកជំនួយមនុស្សធម៌ដល់គ្រួសារវិជ្ជមានកូវីដ-19

នាថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ នេះ លោក សាយ ព្រលឹង នាយកប្រតិបត្តិសាខា បន្តនាំយកអំណោយមនុស្សធម៌ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានសមាជិកគ្រួសារវិជ្ជមានកូវីដ-19  ហើយត្រូវដាក់ខ្លួនចត្តាឡីស័កនៅផ្ទះ១៤ថ្ងៃ និងប្រជាពលរដ្ឋជួបការលំបាកក្នុងកំឡុងពេលបិទខ្ទប់ក្រុងស្ទឹងត្រែង ដំណាក់កាលទី១ ក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងត្រែង ចំនួន ៥០គ្រួសារ ក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែង ខេត្តស្ទឹងត្រែង  ។ អំណោយផ្តល់ជូនរួមមានក្មុង១គ្រួសារទទួលបាន  ៖ អង្ករ១០ គីឡូក្រាម មី១០កញ្ចប់ ទឹកត្រី១យួរ ទឹកសៀវអ៊ីវ១យួរ ក្នុងនោះផងដែរសាខាក៏បាន ភ្ជាប់ជូននូវសារគន្លឹះសំខាន់ៗរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជា (ច្រើន​ទៀត…)

ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយវិជ្ជមានកូវីដ-19 ក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងត្រែងទទួលអំណោយមនុស្សធម៌

នាថ្ងៃអង្គារ ទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ នេះ លោក សាយ ព្រលឹង នាយកប្រតិបត្តិសាខា បានដឹកនាំក្រុមប្រតិបត្តិសាខា សហការជាមួយ អនុសាខាក្រុងស្ទឹងត្រែង ចុះនាំយកអំណោយមនុស្សធម៌របស់សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្ត ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានសមាជិកគ្រួសារវិជ្ជមានកូវីដ-19 ហើយត្រូវដាក់ខ្លួនចត្តាឡីស័កនៅផ្ទះ១៤ថ្ងៃ ក្នុងកំឡុងពេលបិទខ្ទប់ក្រុងស្ទឹងត្រែងដំណាក់កាលទី១ក្នុងសង្កាត់ចំនួន២ រួមមាន សង្កាត់ព្រះបាទ ចំនួន ១០គ្រួសារនិងសង្កាត់ស្ទឹងត្រែងចំនួន ២៥គ្រួសារ ក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែង ។ (ច្រើន​ទៀត…)

ប្រជាជនងាយរងគ្រោះក្នុងតំបន់បិទខ្ទប់នៅក្រុងស្ទឹងត្រែង ទទួលអំណោយមនុស្សធម៌

នាថ្ងៃចន្ទ ទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ នេះ លោក សាយ ព្រលឹង នាយកប្រតិបត្តិសាខា ដឹកនាំក្រុមប្រតិបត្តិការសាខា សហការណ៍ជាមួយ អនុសាខាក្រុងស្ទឹងត្រែង  ចុះនាំយកអំណោយមនុស្សធម៌របស់សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្ត ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានសមាជិកគ្រួសារវិជ្ជមានកូវីដ-19 ហើយត្រូវដាក់ខ្លួនចត្តាឡីស័កនៅផ្ទះ១៤ថ្ងៃ ក្នុងកំឡុងពេល បិទខ្ទប់ក្រុងស្ទឹងត្រែង ដំណាក់កាលទី១ ក្នុងសង្កាត់ចំនួន២ រួមមាន សង្កាត់សាមគ្គីចំនួន ២៧គ្រួសារ និងសង្កាត់ស្រះឬស្សីចំនួន៣០គ្រួសារ ក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែង ខេត្តស្ទឹងត្រែង  ។ (ច្រើន​ទៀត…)

សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តស្ទឹងត្រែងទទួលអំណោយពីស្បុរសជន

នៅថ្ងៃសុក្រ ទី៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ម៉ុម សារឿន ប្រធានគណៈកម្មាធិការ សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តស្ទឹងត្រែង ព្រមទាំងលោកជំទាវ គង់ សំអាត ម៉ុមសារឿន អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខា  បានអញ្ជើញទទួលសម្ភារៈរួមមាន ប៉ៅអ៊ីចំនួន១០០ ,អាល់កុល៣០០ លីត្រ ,ម៉ាស់៥,០០០ ,និងទឹកបរិសុទ្ធ១០០យួរ ជាអំណោយរបស់ឯកឧត្តមឈុន កុសល សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ស្ទឹងត្រែង និង ជាប្រធានក្រុមហ៊ុន សល សុភា ពាណិជ្ជ ផ្តល់ជូនសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង ។ (ច្រើន​ទៀត…)

កាកបាទក្រហមកម្ពុជាប្រគល់ប៉ៅអ៊ីជូនដល់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តក្នុងការប្រើប្រាស់នៅតាមមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩

នៅរសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ម៉ុម សារឿន ប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តស្ទឹងត្រែង អញ្ជើញប្រគល់ប៉ៅអ៊ីចំនួន១៣០ ជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុនសែន ប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ជូនដល់មន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្ត ដើម្បីសម្រួលដល់ការប្រើប្រាស់នៅតាមមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ និងតាមមណ្ឌលធ្វើចត្តាឡីស័កក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្តស្ទឹងត្រែង។ ក្នុងឱកាសផងដែរ ឯកឧត្តម ប្រធានក៏បានពាំនាំនូវការយកចិត្តដាក់ខ្ពស់របស់សម្ដេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុនសែន ប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជា (ច្រើន​ទៀត…)

សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តស្ទឹងត្រែង ផ្តល់អំណោយមនុស្សធម៌ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋងាយរង គ្រោះ និងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩

នារសៀលថ្ងៃចន្ទ ទី១៤ ខែមិថុនា  ឆ្នាំ២០២១ នេះឯកឧត្ដម ម៉ុម  សារឿនប្រធាន គណៈកម្មាធិការសាខា​​ កាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តស្ទឹងត្រែង បានចុះសួរសុខទុក្ខនិងផ្តល់អំណោយមនុស្សធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋ​ងាយរងគ្រោះបំផុត ចាស់គ្មានទីពឹង ស្ត្រីមេម៉ាយ កុមារកំព្រា ជនពិការ ចំនួន ៧៦គ្រួសារ រស់នៅក្នុងភូមិឫទ្ធីសែនជ័យ២ ឃុំអូរស្វាយ ស្រុកបុរីអូរស្វាយសែនជ័យ ខេត្តស្ទឹងត្រែង។ មានប្រសាសន៍នាឱកាសនោះ  ឯកឧត្តម ម៉ុម សារឿន បានពាំនាំមកនូវប្រសាសន៍ផ្តាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់  សម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុនសែន ប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ដែលជានិច្ចកាលសម្តេច (ច្រើន​ទៀត…)

ប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះបំផុត នៅភូមិខាំភោគ ឃុំព្រែកមាស ស្រុកសៀមប៉ាង ទទួលអំណោយមនុស្សធម៌

នៅព្រឹកថ្ងៃពុធ ទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ម៉ុម សារឿន ប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តស្ទឹងត្រែង ចុះជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខ និងនាំយកអំណោយមនុស្សធម៌ ផ្តល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះបំផុត ដែលជាជនចាស់ជរា ចំនួន ៩៩នាក់ ក្នុងភូមិខាំភោគ ឃុំព្រែកមាស ស្រុកសៀមប៉ាង ខេត្តស្ទឹងត្រែង។ មានប្រសាសន៍នាឱកាសនោះដែរ ឯកឧត្តម ម៉ុម សារឿន បានពាំនាំមកនូវប្រសាសន៍ផ្តាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុនសែន ប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ដែលជានិច្ចកាលសម្តេច តែងតែគិតគូរពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ (ច្រើន​ទៀត…)