អ៊ីម៉ែល​ កាកបាទក្រហមកម្ពុជា
វីដីអូ កាកបាទក្រហមកម្ពុជា

ជំនួយ

ការបរិច្ចាគជាសម្ភារៈ​ជាថវកា​និងមូលបុ្បទានបត្រ

ការបរិច្ចាកជាម្ភារៈ ជាថវិកា និងបូលប្បទានបត្រ អាចធ្វើទៅបាន តាមរយៈនាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងនៅទីស្នាក់ការកណ្តាលកាកបាទក្រហមកម្ពុជា នៅរាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមរយៈសាខាណាមួយ៖

 

ទីស្នាក់ការកណ្តាលកាកបាទក្រហមកម្ពុជា

ឡូត៍ ១៦អា ផ្លូវ ៦៥២ កែង ២៧១ អូរបែកក្អម សង្កាត់ទឹកល្អក់ ៣ ខណ្ឌទួលគោក ភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ ៖ +៨៥៥ ២៣ ៨៨១ ៥១១

ទូរសារ ៖ +៨៥៥ ២៣ ៨៨១ ៥២២

Email: info@redcross.org.kh